Reiki Verklaring van Kwaliteit & Gedragscode

Deze verklaring is opgesteld door Reiki vereniging de Cirkel.
Reiki Vereniging Cirkel geeft Reiki Masters de mogelijkheid om opgenomen te worden in het register van “aanbevolen opleiders”. Hiervoor dient de Reiki Master te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, gedragscode en praktijkvoering binnen deze vereniging.
Reiki Limburg voldoet sinds 29 februari 2024 aan deze kwaliteitseisen en gedragscode en garandeert dat de Reiki opleidingen/cursussen voldoen aan alle gestelde eisen, zoals opgesteld in de Reiki Verklaring van Reiki vereniging de Cirkel.
Reiki en Kwaliteit, verklaring van aanbevolen opleider

Binnen Nederland is steeds meer vrijheid in opleidingen ontstaan waardoor blijkt dat er steeds grotere verschillen in kwaliteit van Reiki zijn ontstaan. Waar voorheen per cursist werd gekeken of deze voldoende ervaring had opgedaan om les te gaan geven, kunnen tegenwoordig zelfs cursisten zonder enige behandelervaring Reiki Master worden. De hoeveelheid kennis die wordt doorgegeven wordt hierdoor steeds minder waardoor de kwaliteit en de naam van Reiki in het geding komt. 
Gedragscode en Kwaliteitseisen
Reiki Vereniging Cirkel is één van de oudste belangenverenigingen voor Reiki Masters in Nederland. 
Met rond de 550 leden ook één van de grotere binnen Nederland en andere landen om ons heen.
Wat betekent de gedragscode en kwaliteit voor jou als klant?
Voor jou als klant betekent dit dat je met echte pure Reiki te maken krijgt. Wij, als Reiki Limburg willen jou het beste geven en zullen zorgdragen dat wij in alle eerlijkheid en liefde aan de opgestelde eisen voldoen.
"Voel je beter bij Reiki Limburg"
Wil jij ook ontdekken wat een Reiki opleiding, cursus of behandeling voor jou kan betekenen? Maak dan eens een afspraak en ontdek de pure kracht van Reiki Limburg. Een eerste afspraak incl. verkorte behandeling is geheel vrijblijvend en gratis!
Door op onderstaande knop te klikken kun je de Verklaring van Kwaliteit, richtlijnen en gedragscode bekijken waar Reiki Limburg aan voldoet.

GOED OM TE WETEN
Reiki Limburg is aangesloten bij Reiki Vereniging de CirkeL Deze vereniging is sinds 2023 ook lid geworden van de ERG.
EUROPEAN REIKI GROUP