Reiki is een natuurlijke heelwijze, gebaseerd op het gebruik van een helende universele levensenergie. Reiki is in 1920 herontdekt door de Japanner Mikao Usui (1864-1926).

Wil je meer weten over het ontstaan van Reiki?

Zie de boeken van Frank A Petter: Een heldere kijk op Reiki”, dit is Reiki en “Het Reiki Vuur”waarin de geschiedenis van Mikao Usui en Reiki, (door Petter in Japan opgezocht en gevonden toen hij daar woonde en m.b.v. Japanse mensen), nader beschreven wordt.

Het verhaal van het ontstaan van Reiki

Dit (7 pagina’s) tellende verhaal kun je voor € 3.95 opvragen bij Reiki Limburg.

Mikao Usui overleed in 1926 en op datMikao Usui moment had hij 19 of 20 Reiki Masters opgeleid en waren er zo’n 2000 Reiki-beoefenaars in Japan, wat best veel is gegeven de slechts enkele jaren dat hij het kon uitdragen. Reiki had de belangstelling van de Japanse Keizerlijke Marine dat ertoe leidde dat meerdere marineofficieren zijn opgeleid in Reiki en zelfs tot Reiki Master!

De laatste Reiki Master die Mikao Usui heeft opgeleid is de marineofficier Chujiro Hayashi (1880-1940). Hayashi was zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden voor fysieke genezing mede omdat de marine in die tijd behoefte had aan een heelwijze op hun oorlogsschepen bij gebrek aan voldoende artsen. Hayashi had in Tokyo een Reiki-kliniek geopend waar burgers konden worden behandeld. In deze kliniek werd eind jaren 30 een vrouw behandeld, die geboren was op Hawaï maar van Japanse komaf, Hawayo Takata (1900-1980).

Mevrouw Takata werd eind jaren 30 opgeleid tot Reiki Master door Hayashi maar kon door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (Hawaï, Pearl Harbor) Reiki slechts op beperkte schaal uitdragen. Eind jaren 40 maakte Takata de stap naar het vaste land van Amerika en ging daar les geven, doch pas eind jaren 70 kreeg dit echt momentum. Eén van de redenen daarvoor was de opkomst van de New Age in die tijd. In de paar laatste jaren van haar leven heeft Takata 22 Masters opgeleid waarmee de toekomst van Reiki in de Westerse wereld werd bezegeld.

Haar opvolgster was mevrouw Phyllis Lei Furumoto (kleindochter van mevrouw Takata). Zij overleed op 31 maart 2019. Zij was de Lineage Bearer voor Reiki Usui Shiki Ryoho. Voor haar dood heeft zij haar opvolger  Johannes Reindl benoemd, in het bijzijn van een aantal dierbare Reikimasters.

Johannes Reindl uit Oostenrijk, startte zijn reis met Reiki in 1994. In het jaar 2017 werd Johannes Reindl ingewijd tot Reikimaster in Kyoto, Japan. Dit door Phyllis Furumoto. In 2018 werd hij lid van de Reiki Alliance. Op 15 maart 2019 werd hij door Phyllis erkend als haar opvolger als Lineage Bearer.

In 1984 werd Reiki in Nederland geïntroduceerd door Reiki Master Inger Droog uit Canada. Zij is opgeleid door Grand Master Phyllis Lei Furomoto. Ze begon met veel succes met het geven van Reiki klassen (cursussen, red.). Na een paar jaar bezocht Phyllis Lei Furumoto Nederland. In die dagen werden Masters alleen ingewijd door haar.

In 1988 kwam er verandering. De eerste Reiki Master van Nederlandse bodem werd Joop Gerritsen († 2004) een van de studenten van de allereerste klas die Inger Droog had gegeven. We hebben nu meer dan duizenden Masters in Nederland en niemand weet precies hoeveel het er zijn. Maar het begon ooit met deze eerste. (bron: Reiki Holm)

Reiki Limburg heeft in maart 2018 Marjo B. opgeleid tot Master-teacher. Deze mevrouw van 74 jaar is in 1988 opgeleid voor Reiki 1 en 2 door Inger Droog en Joop Gerritsen.
Wij zijn trots dat wij deze persoon verder hebben kunnen laten groeien tot Master.

In België is Christine Verhelst in 1997 ingewijd door grand-master Phyllis Lei Furumoto.
Christine Verhelst overleed op 30 september 2021.

Alle landen van Europa zijn inmiddels met Reiki in contact gekomen. Je kunt aannemen dat er tegenwoordig geen enkel land ter wereld is waar Reiki niet bekend is.
Er zijn nu al meer dan een half miljoen Nederlanders die Reiki hebben geleerd.

Vandaag wordt het aantal Reiki-beoefenaars wereldwijd geschat op zo’n vijf miljoen en in *Nederland op zo’n 150.000 (*sinds 1986)

HISTORIE OVERZICHT OPRICHTERS

Start 1926

Dr. Sensei Mikao Usui

Wij weten via mondelinge overlevering dat dr. Mikao Usui aan het eind van de negentiende eeuw in Kyoto les gaf. Na een jarenlange speurtocht vond hij de beschrijving van de werkwijze in nog nooit eerder vertaalde oorspronkelijke Sanskriet geschriften. Maar deze kennis stelde hem nog niet in staat om er ook mee te kunnen werken. Dr. Mikao Usui kreeg daartoe zelf zijn “initiaties” (afstemmingen) aan het eind van een 21 dagen durende meditatie- en vastenperiode op een heilige berg in Japan.

Daarmee is het Dr. Mikao Usui in het begin van deze eeuw toegestaan het Reiki-systeem opnieuw vorm te geven. Aan dit systeem werd later de naam “Usui System of Natural Healing” (Usui Shiki Ryoho) gegeven. Door o.a. onderzoek, studie en reizen ontwikkelde hij de genezingsmethode die vorm gegeven is in het Reiki-systeem en hij besteedde zijn verdere leven toepassen en onderwijzen van de Usui-methode.

Start 1940

Chujiro Hayashi

Opvolger van Mikao Usui in het Usui Systeem. Hij was oorspronkelijk reserveofficier bij de Japanse marine; heeft de ‘fakkel van Reiki’ doorgekregen van Mikao Usui en zijn leven aan Reiki en het uitdragen daarvan gewijd.

Start 1980

Mevr. Hawayo Takata

Opvolgster van Chujiro Hayashi in het Usui Systeem; heeft na wonderbaarlijke genezing door Reiki en opleiding door Hayashi de ‘fakkel van reiki gekregen om Reiki ook buiten Japan te verspreiden.

Start 1992

Phyllis Lei Furumoto

Kleindochter van Hawayo Takata, was voor ons de levende schakel na het overlijden van Hawayo Takata in de Reiki traditie en ook was zij de Lineage Bearer van de Reiki Usui Shiki Ryoho Systeem. Zij overleed op 31 maart 2019. Bekijk HIER haar laatste Webinars.

Start 2019

Johannes Reindl

Johannes Reindl uit Oostenrijk, startte zijn reis met Reiki in 1994. In het jaar 2017 werd Johannes Reindl ingewijd tot Reikimaster in Kyoto, Japan. Dit door door Phyllis Furumoto.

In 2018 werd hij lid van de Reiki Alliance. Op 15 maart 2019 werd hij door Phyllis erkend als haar opvolger als Lineage Bearer.