Bach Remedies

Edward Bach heeft in zijn leven 38 soorten Bach Remedies ontwikkeld welke verdeeld zijn over een 7 hoofdgroepen. Deze zullen we hieronder nader toelichten.

Deze 38 door Edward Bach ontdekte bloesems zijn gericht op een bepaalde karaktertrek of gemoedstoestand. De bloesems zijn ook in combinatie met Chakra's te gebruiken ons overzicht vermeld deze groepering erbij.

Leuk om te doen
Laat je partner, vriend of vriendin voor jou op de pagina hieronder max. 7 remedies uitzoeken. Bekijk hierna de uitkomst en zie hoe hij of zij over jou denkt. Als je dan een flesje Bach Remedies wilt hebben, geef ons dan de namen door van alle 7 uitgezocht remedies. Je kunt deze Remedies, de samenstelling dan HIER bestellen!

Prijs: € 10.95 (excl. verzendkosten)
Inhoud: 10ml.

Bekijk hieronder de 38 verschillende bloesems.
Verdeeld over 7 categorien

Moedeloosheid en wanhoop; de negatieve gemoedstoestand heeft de overhand.
Kernwoorden zijn: Faalangst / weinig zelfvertrouwen / overbezorgdheid over zichzelf of anderen / hopeloosheid / trauma / afgunst / obesssies / onreindheid / uitputting.

Crab apple De reinigende remedie, ook voor zelfhaat
– 1e Chakra

Crab Apple staat bekend als een reinigende remedie, en vormt als zodanig het "zesde ingrediënt" dat is toegevoegd aan de zalf op basis van de originele crisisformule van dr. Bach. Deze remedie is vooral bedoeld voor mensen die ontevreden zijn over bepaalde aspecten van hun uiterlijk of hun persoonlijkheid, of die het gevoel hebben dat ze een besmetting of iets van gif onder de leden hebben.

In de gemoedstoestand van de Crab Apple (appel) hebben we geen oog voor werkelijke problemen en concentreren wij ons hevig op iets dat in feite niet meer is dan een klein onderdeel van het geheel. We kunnen Crab Apple nemen om ons te ontdoen van een bepaalde obsessie, zoals de drang voortdurend je handen te willen wassen, te kijken of je echt overal het licht hebt uitgedaan enz.

De beschrijving van Edward Bach:
Dit is de remedie van het reinigen. Voor degenen die het gevoel hebben dat er aan henzelf iets onrein is dat weggewerkt moet worden. Vaak gaat het onmiskenbaar om iets onbenulligs. in andere gevallen is er sprake van dat de aandacht hierdoor wordt afgeleid van een aandoening die in feite heel wat ernstiger is. In beide gevallen gaat het om een bepaald iets waar men heel graag van af wil, omdat men het voor iets essentieels houdt. Als de behandeling dan mislukt, worden ze neerslachtig. Dit reinigende middel maakt wonden schoon als de patiënt redenen heeft om aan te nemen dat er een gif in hen zit dat eruit moet.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Pine Schuldgevoel
– 1e Chara

Pine helpt wanneer we onszelf verwijten dat we bepaalde dingen gedaan of juist niet gedaan hebben.

In de bij Pine (grove den) horende gemoedstoestand kunnen we ons zelfs schuldig voelen terwijl we nota bene niet eens invloed hadden op de oorzaak van het probleem, of we nemen de verantwoordelijkheid voor de fouten van anderen. We lijden dus onnodig.

In de Pine stemming is het schuldgevoel soms zo sterk dat we de hele tijd maar "sorry" lopen te roepen.

Het positieve aan Pine is dat we onze eigen vergissing inzien zonder er eindeloos over te blijven piekeren, en in plaats daarvan onze best doen de fout te herstellen.
Tegelijkertijd weten we het heel goed als ons niets te verwijten valt, of als we wel degelijk onze best hebben gedaan, en daar zijn we dan tevreden over.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor mensen die zichzelf van alles verwijten. Zelfs als ze geslaagd zijn in het leven vinden ze nog dat ze het beter hadden kunnen doen, en ze zijn nooit tevreden met hun inspanningen of resultaten. Ze werken hard en hebben het heel moeilijk met fouten die ze zichzelf aanrekenen. En als een vergissing duidelijk op het conto van een ander moet worden geschreven, houden ze zich er vaak toch zelf verantwoordelijk voor.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Star of bethlehem Schok
– 1e Chakra

Star of Bethlehem, is een van de remedies van de traditionele crisisformule. Het is de remedie voor de na-ijleffecten van een schok, bijvoorbeeld bij onverwacht slecht nieuws of een onaangename gebeurtenis.

De remedie is zelfs te gebruiken voor de gevolgen van een schok die al jaren terugligt, tot in de kindertijd toe.

Ook is het de remedie voor het lege gevoel dat iemand kan krijgen als een dierbare overlijdt of wegloopt. Star of Bethlehem kan in zulke omstandigheden troost bieden.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor mensen in grote nood, die tijdelijk verkeren in een situatie die hen erg ongelukkig maakt. De schok van slecht nieuws, het verlies van een dierbare, de schrik in de benen na een ongeluk enz. Aan degenen die aanvankelijk niet getroost willen worden geeft deze remedie toch enige verlichting.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Geestelijk extreem klem zitten, geen licht aan het einde van de tunnel Sweet chestnut
– 1e Chakra

Sweet Chestnut is de remedie voor mensen die er geen gat meer in zien. Ze hebben alles al uitgeprobeerd en zien geen uitweg meer. Ze hebben het gevoel dat een lege woestenij het enige is wat hen nog rest.

Terwijl mensen met de gemoedstoestand van Gorse het al opgeven zonder alle mogelijkheden te hebben uitgeput, zal de persoon van Sweet Chestnut (tamme kastanje) echt aan het eind van zijn Latijn zijn. Voor hen is het de ultieme wanhoop.

In deze extreme toestand helpt deze remedie ons de regie te behouden en weer nieuwe hoop en kracht te krijgen. Soms doet zich op een moment dat we het het minst verwachten ineens een nieuwe mogelijkheid voor.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor die momenten die sommige mensen overkomen, wanneer het leed ondraaglijk lijkt te worden. Wanneer je met je lichaam of geest het gevoel hebt dat de uiterste limiet bereikt is van wat je nog verdragen kunt en dat de instorting nabij is. Wanneer het lijkt of het een totale kaalslag zal worden.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Willow Zelfmedelijden en rancune
– 1e Chara

Willow is voor mensen die wrokkig en verbitterd zijn vanwege de manier waarop het leven voor hen is verlopen.

In de toestand van de Willow (bindwilg) misgunnen wij anderen hun succes en geluk en kunnen we als ons leven wel goed verloopt, dat maar moeilijk toegeven. We mopperen liever en neigen tot rancune en zelfbeklag.

De remedie kan weer optimisme en vertrouwen wekken. Het helpt ons aan een houding die anderen meer gunt en brengt ons tot het inzicht dat negatieve gedachten de ellende waar wij ons over beklagen juist oproepen.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor diegenen die te maken hebben gekregen met tegenslag of pech en die moeite hebben dat te aanvaarden, zonder zich er overigens al te zeer over te beklagen, omdat ze het leven tezeer laten afhangen van succes. Ze hebben het gevoel dat ze een dergelijke beproeving niet verdiend hebben, dat het niet eerlijk was, en daar zijn ze verbitterd over geraakt. Vaak hebben ze geen belangstelling meer voor de dingen en activiteiten waar ze vroeger nog van konden genieten.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Elm  Gebukt gaan onder grote verantwoordelijkheden
– 1e Chakra

Elm is de remedie voor mensen die tijdelijk te kampen hebben met een verlies van zelfvertrouwen, omdat ze teveel verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. Echte Elm (veldiep)-mensen zijn succesvol en doen werk dat ze zinvol achten, maar ervaren dat soms als een te zware last waarvan ze menen dat ze hem niet aankunnen.

Deze remedie helpt om deze gevoelens uit de weg te ruimen, zodat we het leven weer oppikken zonder faalangst.

De gemoedstoestand van de Elm vormt een duidelijk contrast met die van de Larch.
Bij de Elm gaan mensen een uitdaging niet uit de weg en twijfelen ze maar heel af en toe aan hun eigen capaciteiten; het is eerder de omvang van de taak die hen parten speelt dan de moeilijkheidsgraad ervan. Mensen met de Larch daarentegen zijn er van begin af aan van overtuigd dat ze zullen falen, en hebben daarom de neiging er maar niet eens aan te beginnen.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die hun werk uitstekend verrichten, hun eigen roeping volgen en hopen ooit tot iets belangrijks te komen, vaak ten voordele van de gemeenschap. Soms maken ze een depressieve periode door, wanneer ze het gevoel hebben dat de taak hebben genomen te zwaar is, niet alleen voor henzelf maar voor iedereen.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Gebrek aan zelfvertrouwen  Larch
– 1e Chakra

Larch is de remedie voor mensen die het gevoel hebben dat ze niet zo goed mee kunnen komen. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat ze in staat zijn dingen tot een goed einde te brengen en proberen het daarom vaak niet eens meer.

Deze mensen kunnen we duidelijk afzetten tegen de mensen met de gemoedstoestand van de Elm, die juist in moeilijkheden komen doordat ze teveel hooi op hun vork nemen.

De remedie helpt om stug door te gaan, en niet te lang stil te staan bij het idee van slagen of mislukken. Als we eerder bereid zijn risico's te nemen en ergens betrokkenheid bij te tonen, halen we meer uit het leven.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor diegenen die vinden dat ze niet goed met anderen kunnen meekomen, die er veel te vroeg van uitgaan dat het wel zal mislukken en daarom niet of niet genoeg proberen er toch een succes van te maken.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Steeds zo voort blijven ploeteren dat je de uitputting nabij bent  Oak
– 1e Chakra

Oak is de remedie voor doortastende personen die zich niet door tegenslag uit het veld laten slaan. Vastberaden zwoegen zij voort, zonder zichzelf een moment van rust te gunnen, tot ze de uitputting nabij zijn.

De Oak (eik) is iemand waar veel mensen op vertrouwen, en ze hebben dan ook een uitgesproken plichtsbesef. Ze zijn ontdaan en uit hun doen als ze door ziekte of uitputting gedwongen zijn het rustiger aan te doen.

Dat is het positieve aan de persoon die met de Oak wordt geassocieerd. De negatieve kant echter is de koppige weigering rust te nemen als de behoefte daaraan zich duidelijk manifesteert. De remedie wordt toegepast om ons te helpen flink te blijven bij tegenslagen, terwijl we er tegelijkertijd ook door kunnen leren dat het soms beter is gas terug te nemen.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor mensen die worstelen met hun genezing en daar hard voor vechten, of die dat moeten doen in het gewone leven. Ze blijven het maar proberen, ook al lijkt de situatie uitzichtloos. Ze blijven vechten. Ze zijn niet tevreden met zichzelf wanneer ze door ziekte hun werk niet optimaal kunnen doen. Het zijn dappere lieden, mensen die bij grote problemen het gevecht aangaan en nooit de hoop verliezen.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Overbezorgdheid; het welzijn van anderen staat centraal. 
Kernwoorden:
Overbezorgd / bemoeizuchtig / bezitsdrang / egocentrisch / dominant / onbuigzaam / perfectionisme

Onverdraagzaamheid  Beech
– 2e Chakra

Beech werd door dr. Bach omschreven als een remedie voor mensen die "de behoefte hebben in alles wat hen omgeeft alleen maar het goede en mooie te zien".

Mensen in een Beech stemming willen geen verschil onderkennen. Ze voelen niet met anderen mee en hebben geen begrip voor de omstandigheden waar anderen in verkeren. Ze zien niet in dat ook anderen hun uiterste best doen, maar dan op hun manier.

Soms komt de intolerantie van Beech naar buiten in de vorm van lichtgeraaktheid:
de remedie helpt dan tolerantie en begrip te kweken, en in het spoor daarvan zal de lichtgeraaktheid vanzelf wegebben.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor mensen die de behoefte hebben in alles wat hen omgeeft slechts het goede en mooie te zien. Er mag dan veel mis zijn, toch brengen deze mensen het op te denken dat alles wel goed komt. Zo kunnen ze zelf ook toleranter, toegeeflijker worden, met meer begrip voor het feit dat alles en iedereen op zijn eigen manier het beste nastreeft.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Zelfzuchtige, bezitterige liefde  Chicory
– 2e Chara

Chicory mensen zijn één en al liefde en zorg voor familie en vrienden. Alleen verwachten ze wel dat ook allemaal weer terug te krijgen, dubbel en dwars zelfs, en ze voelen zich dan tekortgedaan als dat niet gebeurt. Met heel hun liefderijke instelling klampen ze zich vast aan hun dierbaren, waar ze dan ook zoveel mogelijk beslag op willen leggen. Dat kan anderen storen in hun ontwikkeling, of hen zelfs op de vlucht doen slaan.

Als we tot deze gemoedstoestand vervallen, kan de remedie helpen de positieve kant van Chicory (wilde cichorei) tot uiting te brengen: onvoorwaardelijke liefde zonder verplichting.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die zich sterk laten leiden door hun zorg over anderen; ze hebben de neiging kinderen, vrienden en familie te overstelpen met hun goede zorgen en vinden altijd wel iets om te bedisselen. Ze zijn continu bezig zaken recht te zetten die volgens hen scheef liggen, en scheppen daar behagen in. Hun verlangen is dat de mensen om wie zij geven, constant in de buurt zijn.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Zichzelf van alles ontzeggen, rechtlijnigheid en eigen gevoelens onderdrukken Rock water
– 2e Chakra

Rock Water is de remedie voor mensen die zichzelf tot in het extreme wegcijferen.

Mensen met deze gemoedstoestand proberen zichzelf op een of andere manier te perfectioneren. Ze leggen zichzelf regels en taken op en zijn hard voor zichzelf als ze vinden dat ze tekortschieten.

Voorzover ze anderen willen beïnvloeden, is dat alleen door het goede voorbeeld te geven. Ze hebben niet de neiging anderen luid te bekritiseren, zoals de Beech-persoon doet, noch te overreden (Vervain) of te commanderen (Vine).

De remedie van Rock Water (bronwater) zal ons er niet van weerhouden verheven idealen te koesteren en na te streven. Het kan er daarentegen voor zorgen dat we ons wat meer ontspannen. We zijn minder streng voor onszelf en wijzen onschuldige pleziertjes niet meer categorisch af.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor mensen die er wel een heel rechtlijnige manier van leven op na houden; ze ontzeggen zichzelf allerlei geneugten en pleziertjes omdat ze vinden dat het werk vóór alles gaat. Ze zijn heel streng voor zichzelf. Ze willen gezond, sterk en actief zijn, en doen naar hun eigen overtuiging alles om dat ook te blijven. Ze hopen dat ze een voorbeeld kunnen zijn voor anderen, zodat die hun denkbeelden overnemen en zo ook een beter mens worden.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Overenthousiast zijn  Vervain
– 2e Chakra

Vervain mensen zijn perfectionisten met een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ze zijn gezegend met een extreme geestelijke energie die ze graag stoppen in dingen waar ze in geloven.

Het enthousiasme van de Vervain (ijzerhard) kan aanstekelijk werken, en deze mensen hebben ook sterk de behoefte anderen over te halen tot hun standpunt.
Wordt dat echter tot in het extreme doorgedreven, dan kunnen het fanatici worden die niet in staat zijn te luisteren naar de mening van anderen. Ze maken het zichzelf soms moeilijk doordat ze de zinnen nooit eens verzetten.

In deze gemoedstoestand helpt de remedie ons het evenwicht te hervinden, zodat lichaam en geest weer met elkaar in harmonie zijn. Mensen leren vaker van het leven te genieten en een onschuldig tijdverdrijf te zoeken, in plaats van altijd maar volop in actie te willen zijn.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor mensen met vaste principes en ideeën, die overtuigd zijn van hun eigen gelijk waar ze maar moeilijk van af te brengen zijn. Ze hebben sterk de wens iedereen om hen heen van hun eigen standpunt te overtuigen. Het zijn wilskrachtige types die zich volledig kunnen inzetten als het erom gaat hun eigen inzichten te verspreiden. Als ze ziek zijn blijven ze maar doorploeteren, waar anderen zich al lang ziek zouden hebben gemeld.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Willen domineren en onbuigzaam zijnVine
– 2e Chakra

Vine is voor mensen die weten wat ze willen en die tevens menen te weten wat het beste is voor een ander. Het zijn sterke personages die graag de macht hebben, maar waarvan de schaduwzijde kan zijn dat ze de neiging hebben anderen met geweld ergens toe te dwingen.

Tirannieke vaders en autoritaire bazen zijn typisch negatieve voorbeelden van de Vine (wijnstok) omdat ze absolute gehoorzaamheid verlangen van anderen en het hen weinig kan schelen of ze goed liggen bij het personeel, zolang dat hun bevelen maar opvolgt. Wat dat betreft verschilt Vine heel erg van Vervain. Degenen met Vervain proberen anderen tot een standpunt over te halen; de mensen van Vine leggen anderen zonder pardon hun mening op.

De positieve aspecten van Vine maken de betrokkenen tot verstandige, vriendelijke gidsen die inspirerend kunnen werken op anderen, zonder dwang toe te passen. Als we de neiging hebben iedereen te commanderen, moet deze remedie ons wijzen op dit positieve aspect.

De beschrijving van Edward Bach:
Zeer bekwame mensen die niet twijfelen aan hun eigen vaardigheden en die verzekerd zijn van succes. Ze zijn zo zelfverzekerd dat ze ervan overtuigd zijn dat anderen er alleen maar beter van worden wanneer die alles precies zo aanpakken als zijzelf doen of zouden doen. Zelfs als ze ziek zijn, blijven ze nog bevelen uitdelen. In rampsituaties kunnen zulke mensen echter goud waard zijn.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Angst voor onmacht; wanneer men zelf de controle niet heeft neemt angst de overhand. 
Kernwoorden:
Angst / schrik / vrees / verlegenheid / zenuwachtigheid / nervositeit / controle verlies / verstand verliezen / voorgevoelens / buitenaardse angsten

Angst voor het onbekendeAspen
– 3e Chakra

Aspen is de remedie voor angsten waarvoor geen oorzaak kan worden aangewezen.
Enerzijds kan het zijn dat de angst van Aspen (esp) niet meer is dan een voorgevoel, het ongemakkelijke gevoel dat er iets onplezierigs of schrikbarends staat te gebeuren.
Anderzijds kan het gaan om een serieuze angst, met lichamelijke symptomen zoals overeind staande haren.

Sommige mensen zien Aspen als een angst die alleen 's nachts opkomt, omdat het samenhangt met nachtmerries. Aspen zou zeker een juiste remedie zijn voor degenen die 's nachts wakker liggen, uit angst voor iets onbestemds. Dr. Bach zei echter dat bang zijn in het donker een angst is voor Mimulus, omdat de oorzaak duidelijk kan worden aangegeven (het donker). Bovendien doen de onbestemde angsten van Aspen zich net zo goed overdag voor, in het volle zonlicht.

De beschrijving van Edward Bach:
Vage, onbestemde angsten waar geen verklaring of reden voor is aan te wijzen.
Toch kan de patiënt doodsbenauwd zijn dat er iets vreselijks zal gebeuren, al weet hij zelf niet wat. Zulke vage, onverklaarbare angsten kunnen zich zowel overdag als 's nachts voordoen. De mensen die eraan lijden, zijn vaak ook bang er met anderen over te beginnen.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Angst om geestelijk achteruit te gaanCherry plum
– 3e Chara

Cherry Plum is een van de remedies die dr. Bach onderbracht in de rubriek Angst.
De Cherry Plum (kerspruim) is zeer specifiek: het is de angst de controle over jezelf te verliezen en iets vreselijks aan te richten, bijvoorbeeld door schade of letsel toe te brengen aan jezelf en anderen. Typerend voor de gemoedstoestand van Cherry Plum is dat men bang is krankzinnig te worden en irrationeel gaat handelen.

Ook is Cherry Plum de remedie in geval men de zelfcontrole al had verloren, want dan gaat het om de angst- en schuldgevoelens die in dergelijke situaties opduiken. Denk maar aan de angst van een klein kind dat boos en wild aan het krijsen is. Ook dat hoort bij toestand voor de Cherry Plum.

Cherry Plum is dan ook een van de ingrediënten van de originele crisisformule van dr. Bach, die hij samenstelde voor noodgevallen.

De beschrijving van Edward Bach:
Angst dat je hersens het niet meer aankunnen, je je verstand aan het verliezen bent en allerlei vreselijke dingen gaat doen, terwijl de gedachten eraan en de impulsen ertoe heel sterk blijven.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Angst voor bekende dingenMimulus

– 3e Chakra

Mimulus is de remedie voor bekende angsten. Als u ergens angstig of ongerust over bent, en u kunt aangeven wat dat "ergens" is, dan is Mimulus (maskerbloem) voor u de juiste remedie.

De angsten die horen bij Mimulus zijn alledaags van karakter: angst voor spreken in het openbaar, angst voor het donker, voor agressieve honden, bang voor ziekte en pijn. Ook een fobie kan vallen onder Mimulus, als de aanleiding voor de angst kan worden aangegeven, bijvoorbeeld pleinvrees of angst voor spinnen en vogels. Als de fobie wel erg grote vormen aanneemt, is Rock Rose wellicht een betere remedie. Gaat het echter om een vage angst, zonder een specifiek aan te geven oorzaak, dan is Aspen mogelijk weer een betere keuze.

Mimulus wordt gebruikt als remedie voor diegenen die over het geheel genomen nogal nerveus, timide en verlegen zijn. Mensen die snel blozen of stotteren, en die gelegenheden waar veel mensen op afkomen en die veel belangstelling trekken in de regel mijden.

Mimulus maakt de moed en kracht die in ons sluimeren wakker, waardoor we de beproevingen van alledag zonder angst tegemoet kunnen zien.

De beschrijving van Edward Bach:
Angst voor wereldse zaken, ziekte, pijn, ongelukken, armoede, voor het donker, om alleen te zijn, angst voor pech. Angsten voor het leven van alledag. Deze mensen dragen hun kruis in stilte en durven er niet met anderen over te praten.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

overbezorgd zijn over het wel en wee van dierbaren
– 3e Chakra

Red Chestnut is voor mensen die bezorgd zijn om het welbevinden van anderen: de echtgenoot die bezorgd is als zijn vrouw alleen in het donker de deur uit moet; de moeder die zich ongerust maakt over wat haar kind op school allemaal kan overkomen.

Bij de angsten van de Red Chestnut (rode kastanje) gaat het om de natuurlijke, normale bezorgdheid, maar dan zozeer uitvergroot dat het een negatief effect heeft op de mensen om wie men bezorgd is, die daardoor hun zelfvertrouwen kunnen kwijtraken.

Wanneer we in deze gemoedstoestand verkeren, helpt de remedie ons kalmerende gedachten uit te zenden naar onze dierbaren, zodat we een rots in de branding worden in plaats van iedereen maar nerveus te maken.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor diegenen die het maar moeilijk kunnen nalaten zich permanent om anderen bezorgd te maken. Vaak zijn zulke mensen niet bezorgd om zichzelf, maar om degenen die hen dierbaar zijn en van wie ze om de haverklap denken dat hen iets vervelends zal overkomen.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Schrik en angstRock rose
– 3e Chara

Rock Rose is de remedie tegen panische angsten, maar ook bij schrikmomenten (door bv een ongeluk) en nare dromen en is als zodanig een belangrijk ingrediënt in de traditionele crisiscombinatie van dr. Bach.

De gemoedstoestand van de Rock Rose (zonneroosje) kan zijn begonnen als een meer alledaagse stemming als die van de Mimulus of Red Chestnut, maar is vervolgens uit de hand gelopen, zodat sprake is van een paniekaanval waardoor men niet meer helder kan denken.

Door de remedie krijgt de betrokkene zijn kalmte en moed weer terug. Als we weer moed hebben, zijn we in staat de angst te vergeten, buiten te sluiten.

De beschrijving van Edward Bach:
De rescue remedie. De remedie voor noodgevallen waarin er geen enkele hoop meer lijkt te zijn. Bij ongelukken of een plotselinge ziekte, of wanneer de patiënt doodsbenauwd is of de conditie ernstig genoeg is om de mensen in de omgeving grote schrik aan te jagen. Als de patiënt niet bij bewustzijn is, kunnen de lippen iets met deze remedie worden bevochtigd. Daarnaast kunnen er nog meer remedies nodig zijn, bijvoorbeeld als de betrokkene niet bij kennis is, en in feite dus in een diepe slaap verkeert, Clematis; bij een ernstige kwelling Agrimony, enz.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Overgevoeligheid voor invloeden & ideeën; een gebrek aan beheersing. 
Kernwoorden:
Overgevoelig / beïnvloedbaar / wilskracht / gewoontes / bewust van mening van anderen / achterdochtig

Een vrolijk gezicht waarachter een geestelijke kwelling schuilgaatAgrimony
– 4e Chakra

Agrimony is de remedie voor mensen die hun zorgen verborgen houden achter een masker van plezier en geluk. De droevige clown die zijn innerlijk leed verbergt door het middelpunt van het feest te zijn, is het archetype voor de Agrimony (agrimonie). Zijn vrienden komen er vaak als laatsten achter dat er iets mis is in het persoonlijk leven van de Agrimony.

Soms denken Agrimony mensen dat ze met drank of drugs "gelukkig" kunnen blijven. Ze zijn meestal niet graag alleen, want zonder gezelschap glijdt het masker van hun gezicht. Daarom zijn ze druk met vrienden, feestjes en vuurwerk. Enkel wanneer ze 's nachts alleen zijn met hun gedachten, steekt de geestelijke kwelling die zij hebben onderdrukt weer de kop op.

Agrimony helpt ons om te gaan met de schaduwzijde van het leven en van onszelf, zodat we als mens ook evenwichtiger worden. We zullen ons gevoel voor humor of onze wereldwijsheid er niet door kwijtraken, maar ontdekken wel dat zorgen niet verdwijnen door ze zomaar weg te lachen. Als remedie voor deze stemming zal iedereen die moeilijkheden uit de weg probeert te gaan en die met grappen en grollen de pijnlijke realiteit probeert te verbloemen, baat hebben bij Agrimony.

De beschrijving van Edward Bach:
Joviale, vrolijke, geestige mensen die het het liefst gezellig houden en uit hun doen raken als er een woordenstrijd of ruzie gaande is en die om dat maar te voorkomen, te veel opgeven. Hoewel ze meestal zorgen hebben, rusteloos zijn en met hun ziel onder de arm lopen, verbergen ze hun zorgen achter grappen en grollen, waardoor ze zeer geliefd zijn bij hun vrienden. Vaak gaan ze zich te buiten aan alcohol of drugs, waarvan ze denken dat dat hen stimuleert en helpt zich door pleziertjes over hun zorgen heen te zetten.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Zelfmedelijden en rancuneWillow
– 4e Chara

Willow is voor mensen die wrokkig en verbitterd zijn vanwege de manier waarop het leven voor hen is verlopen.

In de toestand van de Willow (bindwilg) misgunnen wij anderen hun succes en geluk en kunnen we als ons leven wel goed verloopt, dat maar moeilijk toegeven. We mopperen liever en neigen tot rancune en zelfbeklag.

De remedie kan weer optimisme en vertrouwen wekken. Het helpt ons aan een houding die anderen meer gunt en brengt ons tot het inzicht dat negatieve gedachten de ellende waar wij ons over beklagen juist oproepen.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor diegenen die te maken hebben gekregen met tegenslag of pech en die moeite hebben dat te aanvaarden, zonder zich er overigens al te zeer over te beklagen, omdat ze het leven tezeer laten afhangen van succes. Ze hebben het gevoel dat ze een dergelijke beproeving niet verdiend hebben, dat het niet eerlijk was, en daar zijn ze verbitterd over geraakt. Vaak hebben ze geen belangstelling meer voor de dingen en activiteiten waar ze vroeger nog van konden genieten.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Haat, afgunst en jaloezieHolly
– 4e Chakra

Holly is een remedie waarvan vaak gedacht wordt dat het samenhangt met woede – maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Binnen het Bachsysteem is woede een secondaire emotie, zodat eerder gekeken moet worden naar de oorzaak ervan. Woede die voortkomt uit ongeduld vraagt om een andere remedie dan woede die ontstaat doordat men het gevoel heeft dat er onrecht is gedaan. En dan kan er ook nog woede ontstaan doordat men zichzelf niet in de hand heeft.

Holly (hulst) is in feite de remedie voor zeer negatieve, agressieve gevoelens gericht op anderen, zoals haat, wantrouwen, jaloezie en wrok. Wat aan dit probleem ten grondslag ligt, is een tekort aan liefde. De remedie moedigt ons ertoe aan anderen ruimhartiger tegemoet te treden.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor degenen die soms worden overvallen door gevoelens van jaloezie, afgunst, wraak en wantrouwen. Voor de verschillende soorten kwelling. Binnenin hebben deze mensen soms flink te lijden, vaak zonder dat daar een echte aanleiding voor is.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Geen "nee" kunnen zeggenCentaury
– 4e Chakra

Centaury is voor mensen die moeite hebben met "neen" zeggen. De mensen van Centaury (duizendguldenkruid) zijn vriendelijk, zachtmoedig en hulpvaardig. Alleen maken sommige mensen daar brutaalweg misbruik van, waardoor de Centaury-mens in plaats van een bereidwillige hulp tot slaaf kan worden van anderen.

Niet dat de remedie van de Centaury maakt dat we gehard of gevoelloos worden.
Wat het doet is ons meer moed en wilskracht geven. We durven eerder een grens te trekken en ruimte voor onszelf te creëren, weg van het hebberige en bazige van anderen.

De beschrijving van Edward Bach:
Vriendelijke, rustige, zachtaardige mensen die op het overdrevene af hulpvaardig zijn.
Daarbij overschatten ze hun eigen krachten. Hun bereidwilligheid is zo groot dat hun hulp op het laatst bijna afgedwongen lijkt in plaats van vrijwillig verleend. Door hun goedaardig karakter neigen ze ertoe te veel hooi op hun vork te nemen, waardoor ze aan een eigen leven nauwelijks meer toekomen.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Bescherming tegen verandering en invloeden van buitenaf.Walnut
4e-Chakra.

Walnut is voor mensen die het moeilijk vinden om zich aan te passen aan veranderingen en die overgevoelig zijn voor bepaalde ideeën, stemmingen en invloeden.
Het is de remedie voor tijden van grote veranderingen in het leven zoals tanden krijgen, puberteit, zwangerschap, echtscheiding, menopauze; ook bij verandering van godsdienst, verhuizing of verandering van werkkring, een einde maken aan een verslaving of het verbreken van oude banden en beperkingen.
Ook bij verdriet veroorzaakt door verandering, zoals het verlies van vrienden en bekende omstandigheden, het ouder worden, een sterfgeval, de naderende dood, enz.
Mensen die Walnut nodig hebben, hebben vastomlijnde idealen en ambities. Zij willen graag vooruit komen in het leven, maar worden tegengehouden of op een zijspoor gezet. Dit komt door de invloed van een sterkere persoonlijkheid, door beperkende omstandigheden, door familiebanden of door banden met het verleden. Zij kunnen tijdelijk beïnvloed worden door de persoonlijkheid of problemen van een ander. Walnut is nuttig voor therapeuten, genezers en hulpverleners die te maken hebben met emotioneel problematische cliënten waardoor ze zich leeggezogen voelen.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor diegenen die vastomlijnde idealen en ambities hebben en dat ook waarmaken, maar tegelijkertijd heel af en toe van hun eigen ideeën en doelstellingen worden afgebracht door het enthousiasme of de sterke overtuiging van anderen. Deze remedie maakt standvastig en geeft bescherming tegen invloeden van buitenaf.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Onzekerheid en vertrouwen; problemen wanneer u niet in uzelf kunt geloven. 
Kernwoorden:
Vertrouwen / intuïtie / keuzes maken / besluiteloos / onstabiel / ontmoedigd / gebrek aan sturing

Niet overtuigd zijn van je eigen beslissingen Cerato
– 5e Chakra

Cerato is de remedie voor mensen die niet op hun eigen oordeel durven afgaan.
Geconfronteerd met de noodzaak een keus te maken, doen ze dat zonder al te veel moeite. En dat onderscheidt hen scherp van de mensen met de stemming van de Scleranthus.

De problemen komen pas nadat het besluit genomen is. Ze worden dan bekropen door twijfel en zijn er niet meer zo zeker van of hun beslissing de juiste was. Ze gaan iedereen om hun mening en advies vragen, waardoor ze uiteindelijk in verwarring raken of iets gaan doen waarvan ze in hun hart weten dat het niet klopt.

Cerato (loodkruid) helpt ons meer vertrouwen te hebben in ons eigen oordeel, zodat we onze innerlijke stem en intuïtie durven volgen.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die niet genoeg vertrouwen in zichzelf hebben om eigen beslissingen te nemen.
Ze vragen voortdurend anderen om advies en worden dan ook vaak de verkeerde kant op gestuurd.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Ontmoedigd zijn na een tegenvaller Gentian
– 5e Chara

Gentian is voor een relatief lichte somberheid die we soms ervaren als er dingen misgaan.
Je mist bijvoorbeeld de bus, zakt voor een examen, grijpt naast een kans: dat geeft dan een terugslag. Vaak gaat het vanzelf weer over, maar de remedie kan worden gebruikt om dat proces te versnellen, waardoor we weer in staat zijn zelf alles recht te breien in plaats van alleen maar te hopen en af te wachten.

Gentian (slanke gentiaan) wordt vaak verward met Gorse, dat ook een remedie is voor somberheid omdat er dingen zijn fout gelopen. Hier gaat het hooguit om een gradueel verschil. Bij de stemming van Gorse gooien mensen de handdoek in de ring. Ze laten zich niet eens meer aanmoedigen. Zelfs als ze dan toch op zoek gaan naar een oplossing, doen ze dat zo bokkig dat ze er voortdurend bij zeggen dat het eigenlijk zinloos is. Mensen in de gemoedstoestand van de Gentian zijn minder pessimistisch en eerder bereid het opnieuw te proberen.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die zich snel laten ontmoedigen. Als ze goed herstellende zijn van een ziekte, of wanneer het in het dagelijks leven steeds beter gaat, hoeft er maar iéts tegen te zitten of ze beginnen onmiddellijk te twijfelen en verliezen weer de moed.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Hopeloos en wanhopig zijn Gorse
– 5e Chakra

Gorse is de remedie voor mensen die het niet meer zien zitten. Gorse (gaspeldoorn) staat voor een graad van somberheid die nog een stuk verder gaat dan die van Gentian, omdat de mensen van Gorse halsstarrig weigeren zich te laten aanmoedigen, overtuigd als ze zijn dat het allemaal hopeloos is. Wanneer deze mensen ziek worden, denken ze meteen dat het ongeneeslijk is en dat er niets aan te doen valt.

Desondanks heeft Dr Bach Gorse geclassificeerd als een remedie voor onzekerheid, en niet samen met Sweet Chestnut als een middel tegen wanhoop. Daaruit blijkt dat het grootste probleem bij mensen van Gorse het verlies van vertrouwen is: als we er toe kunnen worden overgehaald dingen in een ander perspectief te zien, betekent dat meestal toch een stap vooruit. En daar helpt Gorse bij.

De beschrijving van Edward Bach:
Een sterk gevoel van hopeloosheid, men heeft het geloof opgegeven dat er nog veel aan te doen valt. Deze mensen proberen af en toe best wel een behandeling uit, omdat ze zich daartoe hebben laten overreden of om anderen een plezier te doen, maar verkondigen tegelijk omstandig dat er voor hen weinig hoop op verlichting is.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Moe worden bij de gedachte iets te moeten doenHornbeam
– 5e Chakra

Hornbeam wordt gebruikt in de situatie dat zich men al moe voelt voordat men ergens aan begonnen is. Iemand die zich in deze toestand bevindt, zakt de moed al in de schoenen bij de aanblik van het werk dat er ligt. Het is lekkerder gewoon in bed te blijven liggen, of heel andere dingen te gaan doen. Is men eenmaal bezig, dan neemt het landerige gevoel weldra af. Dat is dan een teken dat in tegenstelling tot de gemoedstoestand van de Olive, dit een vermoeidheid is die volledig "tussen de oren" zit en niet het gevolg is van daadwerkelijke inspanningen.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor diegenen die zich geestelijk of lichamelijk niet opgewassen voelen tegen het leven van alledag. Mensen voor wie alles teveel lijkt, al slagen ze er doorgaans wel in hun taak naar behoren te vervullen. Voor diegenen die geloven dat iets aan hen, geestelijk of lichamelijk, sterker moet worden voordat ze hun taak normaal aankunnen.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Niet in staat te kiezen uit meerdere mogelijkhedenScleranthus
– 5e Chara

Scleranthus helpt als we maar niet tot een besluit kunnen komen. De ene keer zijn er twee opties, de andere keer zijn het er meer.

De onzekerheid van Scleranthus (hardbloem) speelt parten bij kleine en misschien toch niet zo kleine beslissingen. "Moet ik trouwen met Jos of met Peter?" en "Zal ik nu dat rode of dat blauwe hoesje kopen?" zijn allebei voorbeelden van Scleranthus.

Maar als die besluiteloosheid het gevolg is van dieper verborgen ambities die we hebben met ons leven, is Wild Oat wellicht beter geschikt. "Ik wil iets doen dat de moeite waard is. Zal trouwen en kinderen krijgen mij wel voldoening geven?"

Soms komt de besluiteloosheid van Scleranthus op een andere manier naar buiten. Zo blijkt dat mensen die last hebben van wisselende stemmingen en zeeziekte of wagenziekte de besluiteloosheid hebben van Scleranthus. Toch zijn deze symptomen geen van beide een indicatie voor Scleranthus – het draait altijd om de gemoedstoestand.

Als we deze remedie nemen, helpt dat erachter te komen wat we eigenlijk willen. We krijgen weer aansluiting met onze intuïtie en zijn in staat om zonder meer een duidelijke keuze te maken.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die er moeite mee hebben dat ze maar niet kunnen kiezen uit twee verschillende mogelijkheden. Meestal zijn het rustige lieden die hun ellende in stilte dragen, omdat ze er weinig voor voelen er met anderen over te praten.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Onzekerheid over wat je met je leven wilWild oat
– 5e Chara

Wild Oat is de remedie voor mensen die het gevoel hebben dat ze iets zinvols willen doen met hun leven maar niet weten wat of hoe. Ze hebben de neiging heen en weer te zwalken, zonder het juiste pad te vinden. Het gevolg is dat ze somber en ontgoocheld raken.

De gemoedstoestand van de Wild Oat (ruwe dravik) is vergelijkbaar met die van de Scleranthus. Bij die laatste conditie is het doel zelf wel duidelijk, maar weten we niet hoe we daar bij uit moeten komen. Zo kan het voor u duidelijk zijn dat u beslist wilt trouwen. Alleen met wie? Dat is dus typisch een probleem van de Scleranthus, waarbij gekozen moet worden uit een beperkt aantal mogelijkheden.

Bij de toestand van de Wild Oat is het doel zelf minder scherp omlijnd. Zo kan het voor u duidelijk zijn dat u een zinvol leven wilt leiden. Maar betekent dat dan dat u moet trouwen of niet? Carrière moet maken? U moet bekeren tot een andere godsdienst? In de gemoedstoestand van de Wild Oat is het veel moeilijker te zien wat de mogelijkheden zijn, omdat er geen helderheid bestaat over het doel zelf.

Als we te maken hebben met deze geblokkeerde, vage ambitie zal Wild Oat ons op het juiste pad helpen. Het brengt ons weer in contact met onze vastberadenheid, waardoor we duidelijker zien welke weg we hebben te gaan.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die de ambitie hebben om iets uitzonderlijks te ondernemen, die veel ervaring willen opdoen en zoveel mogelijk de gelegenheid willen grijpen, willen genieten van het leven. Hun probleem is dat ze maar niet kunnen bepalen welk beroep ze moeten kiezen. Hoewel ze sterke ambities hebben, is er niets waar ze zich in het bijzonder toe aangetrokken voelen. Dat leidt tot vertraging en ontevredenheid.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Bewustzijn in het heden; deze groep heeft onvoldoende interesse in het hier en nu. 
Kernwoorden:
Bewusteloosheid / dromerigheid / overschillig / verleden / lusteloos / apathie / depressie / niet leren van fouten

Niet in staat zijn van fouten te lerenChestnut bud
– 6e Chakra

Chestnut Bud is voor mensen die geen lessen uit het leven weten te trekken. Ze blijven maar dezelfde fouten maken, door iedere keer terug te vallen op dezelfde (ongezonde) gewoontes zoals roken en ongezond eten. Of steeds kiezen voor dezelfde soort baan. En dan zijn ze verbaasd dat ze daar geen voldoening in vinden. Wat ook wel gebeurt is dat ze zien dat een ander een vergissing begaat en zijzelf daar dan toch niets van leren. Ze kijken niet op of om en blijven dezelfde fouten maken.

Het is weliswaar goed om niet al te lang bij het verleden stil te staan, maar in de stemming van de Chestnut Bud (paardenkastanjeknop) wordt dat bijna een automatisme. We denken zo weinig na over het gebeurde, dat we er niet wijzer van worden en gedoemd zijn in herhaling te vallen. Door Chestnut Bud staan we meer open voor werkelijk nieuwe ervaringen.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor degenen die te weinig hun voordeel doen met wat ze hebben gezien en meegemaakt, en die veel trager zijn in het verwerken van de alledaagse levenslessen.
Waar sommigen maar één keer iets hoeven mee te maken om te weten hoe de hazen lopen, zullen deze mensen meerdere keren hun neus stoten. Tot hun eigen schade en schande moeten ze bekennen dat ze herhaaldelijk dezelfde fout maken, terwijl één keer het haasje zijn al duidelijk genoeg had moeten zijn. Of het was hen helemaal nooit overkomen, als ze maar eens beter op anderen hadden gelet.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Van de toekomst dromen zonder in het heden iets te ondernemenClematis
– 6e Chara

Clematis is voor mensen die veel dagdromen en fantaseren over de toekomst, of over hoe de werkelijkheid er ook had kunnen uitzien. Dikwijls dromen ze van succes in de toekomst of dat ze doorbreken met hun creativiteit. Het gevaar is dat ze niet stevig genoeg verankerd zijn in de werkelijkheid om hun dromen waar te maken.

De remedie brengt ons weer met beide benen op de grond, zodat we in plaats van te dagdromen onze handen uit de mouwen steken om er iets van te maken.

Soms wordt de gemoedstoestand van de Clematis (bosrank) verward met die van de Honeysuckle, maar die is toch echt anders. In de toestand die hoort bij de Honeysuckle koesteren we nostalgische fantasieën over het verleden; bij Clematis gaan de fantasieën over de toekomst.

Clematis is een van de ingrediënten van de originele crisisformule van dr. Bach, als middel tegen het gevoel van verwarring en duizeligheid dat soms kan optreden bij noodgevallen.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die dromerig zijn, niet klaarwakker, niet echt in het leven geïnteresseerd lijken.
Rustige mensen, niet helemaal gelukkig met de omstandigheden, die meer in de toekomst dan in het heden leven; ze hopen op betere tijden, wanneer hun idealen uitkomen. Sommige van deze mensen doen als ze ziek zijn niet of nauwelijks moeite weer beter te worden, en kijken in bepaalde gevallen zelfs uit naar de dood, omdat ze menen dat ze dan beter af zijn; of ze hopen herenigd te worden met een overleden dierbare.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Leven in het verleden
– 6e Chakra

Honeysuckle is voor mensen die niet in het heden maar in het verleden leven. Een wat onschuldiger variant is heimwee, dat evenals nostalgie hoort bij Honeysuckle. Ze hebben het gevoel dat ze weinig hebben om naar vooruit te zien. Gevolg is dat ze met hun gedachten blijven hangen in het verleden, wat vertrouwder is (ook al was dat hen niet goed gezind).

De remedie helpt ons te leren van het verleden zonder dat volledig te herbeleven, zodat we met het heden verder kunnen en ook met plezier uitkijken naar de dag van morgen.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die veel in het verleden leven, toen ze misschien zeer gelukkig waren, of die voortdurend moeten denken aan een dierbare die ze zijn verloren of ambities die nooit zijn uitgekomen. Ze denken dat ze nooit meer zo gelukkig worden als ze toen.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Zonder aanleiding heel somber zijnMustard
– 6e Chakra

Mustard is de remedie voor grote zwaarmoedigheid en depressiviteit die zomaar uit de lucht lijken te vallen. Mensen in de toestand van de Mustard (herik) tellen vaak welbewust hun zegeningen, maar blijven desondanks alles somber inzien, zonder enige hoop.

De remedie helpt de donkere wolken te verdrijven, zodat we weer vreugde beleven aan het bestaan.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die neigen naar zwaarmoedigheid of zelfs wanhoop, alsof er donkere wolken over hen heen trekken die al het licht en al het levensgeluk wegnemen. Het kan zijn dat er geen reden of verklaring voor zulke aanvallen is aan te wijzen. Onder deze omstandigheden is het vrijwel onmogelijk er gelukkig of opgewekt uit te zien.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Na een geestelijke of lichamelijke inspanning de uitputting nabij zijnOlive
– 6e Chara

Olive is de remedie voor een vermoeid en uitgeput gevoel na het verrichten van een taak, zoals zware fysieke of geestelijke inspanning of een lange strijd tegen een slopende ziekte.

Olive (olijf) is duidelijk te onderscheiden van Hornbeam, de remedie voor wie zich al moe voelt voordat men ergens aan begonnen is.

Deze remedie geeft wat nodig is om onze kracht terug te krijgen en het vertrouwen dat we moeten hebben om onze inspanningen voort te kunnen zetten. Dat kan het gevoel geven dat we weer nieuwe energie hebben, of het stelt ons in staat eindelijk voldoende rust te nemen.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die geestelijk of lichamelijk veel te verwerken hebben gekregen en die daardoor zo uitgeput zijn dat ze de kracht niet meer opbrengen om door te gaan.
Het dagelijks leven betekent voor hen hard werken, met weinig vreugde.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Onwenselijke gedachten en oneigenlijke argumenten koesterenWhite chestnut
– 6e Chakra

White Chestnut is de remedie voor onwenselijke gedachten en oneigenlijke argumenten die ons steeds maar door de gedachten spelen en waardoor we ons niet kunnen concentreren.

De gedachten van White Chestnut (paardenkastanje) zijn meer dan eens omschreven als "onrustbarend", maar het gaat niet zozeer om het angstaanjagende ervan als wel om het feit dat ze steeds maar terugkomen. Ze zeuren ons aan het hoofd zoals een hond aan een kluif kan sleuren. De gedachten van White Chestnut leiden tot niets.
Ze malen maar rond, als een band die steeds opnieuw opstart.

De remedie helpt ons weer logisch te denken. De problemen die mogelijk de onderliggende oorzaak vormen van de situatie, kunnen we dan weer rustig en rationeel te lijf.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor mensen die bepaalde gedachten, ideeën en argumenten die ze eigenlijk niet toe willen laten maar die ze niet tegen kunnen houden. Meestal gebeurt dat op een moment dat de geest te weinig om handen heeft. Gedachten die maar in ons hoofd blijven cirkelen en niet weggaan, of weer terugkomen nadat we ze hadden weggesluisd. Ze blijven ons maar door het hoofd jagen, tot het een heuse kwelling wordt. De aanwezigheid van zulke onaangename gedachten verstoort de vrede en is fnuikend voor de concentratie of het vermogen plezier te beleven aan waar men mee bezig is.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Zwalken, berusten, apathieWild rose
– 6e Chakra

Wild Rose is voor mensen die hebben aanvaard dat dit het is wat het leven hen te bieden heeft en die het streven naar de ultieme voldoening hebben opgegeven.

In deze stemming berusten we bij de stand van zaken, waar we ons dan ook niet meer over beklagen en zonder dat het ons erg ongelukkig maakt. In plaats daarvan halen we de schouders op – het heeft toch geen zin te proberen er iets aan te veranderen – en maken we er maar het beste van.

Deze remedie helpt ons weer levenslustig te worden. De positieve zijde van de toestand van de Wild Rose is dat we zorgeloos door het leven gaan. In plaats van apathie ervaren we meer doelgerichtheid, wat ons gelukkiger en blijer maakt.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die zonder aanwijsbare reden alles maar over zich heen laten komen, het leven min of meer aan zich voorbij laten gaan, alles maar nemen zoals het is, zonder moeite te doen om bepaalde zaken beter of plezieriger te maken. Ze hebben de strijd om het leven opgegeven, zonder tegenstribbelen.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Eenzaamheid en moeilijk met contacten; onzeker over contact met anderen.
Kernwoorden:
Eenzaam / afstandelijk / gereserveerd / haastig / gespannen / eigenbelang

Egocentrisch en in zichzelf gekeerd zijn
– 7e Chakra

Heather is voor mensen die alleen oog hebben voor zichzelf, maar toch niet alleen gelaten willen worden. Dr. Bach noemde hen "kraaggrijpers", omdat ze andere mensen bij de kraag vatten en hen eindeloos vervelen met hun problemen, groot en klein, totdat men hen op het laatst uit de weg gaat. Dus datgene waar de mensen van Heather (struikhei) zo bang voor zijn, roepen ze door hun eigen gedrag juist op.

Deze remedie helpt ons onze eigen sores beter in perspectief te brengen met die van anderen. Omdat we zelf zo'n enorme behoefte hadden aan een praatje, leren we goed naar anderen te luisteren. Het resultaat is dat de mensen naar ons toekomen omdat we zo goed met hen kunnen meeleven, in plaats dat ze ons mijden vanwege ons egocentrisme.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die altijd gezelschap zoeken, het doet er niet toe van wie, omdat ze steeds maar om een praatje verlegen zitten. Als ze langere tijd alleen zijn, worden ze daar heel ongelukkig van.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

OngeduldImpatiens
– 7e Chara

Impatiens zoals de naam al aangeeft is dit de remedie voor ongeduld, en de frustratie en prikkelbaarheid die daar dikwijls mee gepaard gaan. Dit is een gemoedstoestand waar iedereen weleens in verzeild kan raken, maar er zijn ook onvervalste Impatiens (reuzenbalsemien) persoonlijkheden die overal altijd grote haast mee hebben en die het vreselijk vinden als ze worden opgehouden door wat zij zien als het geneuzel van anderen. Om zulke ergernissen te voorkomen werken ze het liefst alleen. Het afdelingshoofd dat getekend wordt door Impatiens heeft de neiging het personeel vroeg naar huis te sturen, want dan is hij of zij sneller klaar.

Deze remedie helpt bij het onthaasten en om meer ontspannen om te gaan met anderen. Ook dit is een ingrediënt van de oorspronkelijke crisisformule van dr. Bach, als middel dat helpt om rusteloze gedachten en gevoelens tot bedaren te brengen.

De beschrijving van Edward Bach:
Mensen die snel denken en handelen en alles het liefst op stel en sprong gedaan willen hebben, zonder aarzeling en zonder uitstel. Als ze ziek worden, willen ze zo snel mogelijk weer beter worden. Ze hebben grote moeite met mensen die traag zijn, want dat vinden ze verkeerd en alleen maar tijdverspilling. Ze zullen er alles aan doen om meer beweging te krijgen in zulke mensen. Vaak werken ze het liefst alleen, zodat ze alles in hun eigen tempo kunnen doen en bedenken.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)

Je zo onafhankelijk opstellen je geïsoleerd raaktWater violet
– 7e Chakra

Water Violet is de remedie voor getalenteerde, capabele mensen die vanwege hun onafhankelijke instelling op anderen nog wel eens trots en laatdunkend kunnen overkomen.

De echte Water Violet (waterviolier) mensen zijn meestal recht door zee, rustig en waardig. Ze zijn het liefst alleen of met een handjevol goede vrienden.

We hebben behoefte aan deze remedie als er door onze aangeboren terughoudendheid een kloof is ontstaan tussen ons en de anderen, waardoor wij eenzaam zijn geworden en geen contact meer kunnen maken met de omgeving.
Water Violet helpt ons alles weer in balans te brengen, zodat we een grotere betrokkenheid hebben met de rest van de mensheid.

De beschrijving van Edward Bach:
Voor diegenen die het liefst alleen zijn, of ze nu gezond zijn of ziek. Heel rustige mensen, die ook weinig lawaai maken, geen veelpraters zijn en die als ze praten dat met zachte stem doen. Zeer zelfstandig, capabel en onafhankelijk. Bemoeien zich bijna nooit met de mening van anderen. Ze zijn afstandelijk, laten anderen met rust en gaan hun eigen gang. Vaak zijn ze heel slim en getalenteerd. Hun rust en kalmte is voor de mensen in hun omgeving een verademing.

Teksten van The Bach Centre (www.bachcentre.com)