×

Type producten

Winkelmandje

FORGOT YOUR DETAILS?

Persoonlijke gegevens

Privacy wet, ingaande 25 mei 2018
(zie ook bedrijven en overheden)

Vanwege de privacy wet persoonsgegevens hebben wij van u toestemming nodig
om u persoonsgegevens te mogen gebruiken voor o.a.:
- e-mail, informeren van bestellingen, aanbiedingen, nieuwsbrief en social media.
Merendeels zal het gaan om de correspondentie via e-mail.
Te denken aan, aanmelden voor Reiki behandeling of opleiding, bestellingen via de webshop.

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Reiki Limburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor o.a.: de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

TOP