Inhoud Reiki I opleiding
Volgens Reiki Verklaring van Kwaliteit & Gedragscode

Bij alle opleidingen geldt dat de cursist eerst een kennismakingsgesprek krijgt (aanbevolen). Zo kan hij en ook Reiki-Limburg kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen en of er een klik is. Natuurlijk kunnen wij ook gelijk starten met de opleiding. Dit bepaalt de cursist! 

Bij een kennismaking ontvangt de cursist uitgebreide informatie over de Reiki opleiding. Daarnaast ontvangt hij ook een Reiki behandeling, dit om de kracht van Reiki en Reiki Limburg te mogen ervaren.
Dit alles is geheel gratis en zonder verdere verplichtingen.

Voor het eerste kennismakingsgesprek zullen wij de cursist altijd eerst Reiki op afstand sturen (na goedkeuring). Uit ervaring blijkt dat de cursist zich hierdoor rustiger voelt tijdens een kennismaking. 
Een kennismakingsgesprek is geen verplichting. Wij adviseren om het wel te doen!

Informatie over de Reiki opleiding:
Reiki I:
Na een eerste kennismaking plannen we standaard drie bijeenkomsten in voor de opleiding.

De eerste bijeenkomst: D
e cursist ontvangt een uitgebreide Reiki behandeling.
Tijd ca. 1 uur

De tweede bijeenkomst:
Tijd: 3-4 uur (halve dag) Afhankelijk van vraagstellingen en begrip cursist. 
Deze tweede bijeenkomst bestaat uit twee inwijdingen, een complete uitleg over de Reiki opleiding, zowel praktijk en theorie, hierbij denkende aan de oorsprong van Reiki (stukje geschiedenis). Verder zal er ook aandacht worden besteed aan de werking van de Reiki energie, blokkades en de 5 Reiki principes! Na deze tweede bijeenkomst wordt van de cursist verwacht dat hij thuis Reiki gaat oefenen en wel iedere dag! Belangrijk hierbij is dat hij vooral veel op zichzelf kan oefenen! Ook ontvangt de cursist een cursusmap om thuis op zijn gemak nog eens door te nemen.

De derde bijeenkomst:
Tijd: 3-4 uur (halve dag) Afhankelijk van vraagstellingen en begrip klant.

De derde bijeenkomst ontvangt de cursist wederom twee inwijdingen. Vervolgens zullen wij de tweede bijeenkomst herhalen en zullen de *handposities worden geoefend op een andere aanwezige cursist, of bij de Master. Bij deze oefening worden de cursusmappen aan de kant gelegd.

Deze laatste bijeenkomst zal het certificaat worden uitgereikt, mits de cursist kan aantonen dat hij er klaar voor is en voldoende praktijkervaring heeft.  De Master zal dit verder beoordelen! Mocht blijken dat de cursist er nog niet klaar voor is dan zullen wij een extra bijeenkomst plannen.

Als laatste worden er vier terugkomdagen gepland (om de 3-4 weken) waarbij we met de cursist zullen oefenen, evalueren en ontvangt de cursist een Reiki behandeling.
De totaal ingeplande oefenuren voor Reiki I opleiding zullen ca. 13-15 uur zijn. Soms is het meer of minder.

Een vervolgopleiding van Reiki I naar Reiki II kan starten na ca. 3- 4 maanden. Dit is afhankelijk van de innerlijke groei, kennis en kunde van de cursist!

ONTDEK DE KRACHT VAN REIKI lIMBURG
Voel je welkom

*Tijdens de cursus reiki 1 wordt minimaal 3 uur geoefend om een volledige zelfbehandeling,
een tafelbehandeling en een stoelbehandeling te kunnen geven.

*Reiki Limburg is geen vervanger van een arts, wij kunnen geen diagnoses stellen. 
Wij respecteren een beroepsgeheim. Als holistisch therapeut hebben wij een beroepsgeheim. Zonder toestemming van de klant
zullen wij geen informatie doorgeven aan anderen!