Inhoud Reiki II opleiding
Volgens Reiki Verklaring van Kwaliteit & Gedragscode

Bij alle opleidingen geldt dat de cursist eerst een kennismakingsgesprek krijgt (aanbevolen). Zo kan hij en ook Reiki-Limburg kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen en of er een klik is. Natuurlijk kunnen wij ook gelijk starten met de opleiding. Dit bepaalt de cursist!

Bij een kennismaking ontvangt de cursist uitgebreide informatie over de Reiki opleiding. Daarnaast ontvangt hij ook een Reiki behandeling, dit om de kracht van Reiki en Reiki Limburg te mogen ervaren.

Dit alles is geheel gratis en zonder verdere verplichtingen.

Voor het eerste kennismakingsgesprek zullen wij de cursist altijd eerst Reiki op afstand sturen. (na goedkeuring). Uit ervaring blijkt dat de cursist zich hierdoor rustiger voelt tijdens een kennismaking. Dit is geen verplichting! Cursist dient zijn Reiki I certificaat te overleggen. Ook zal er worden gekeken of cursist voldoet praktijk ervaring heeft.
Informatie over de Reiki cursus II:
Reiki II:
Na een eerste kennismaking plannen we standaard drie bijeenkomsten in voor de opleiding.

De eerste bijeenkomst:
de cursist ontvangt een uitgebreide Reiki behandeling.
Tijd ca. 1 uur

De tweede bijeenkomst:
Tijd: 3-4 uur (halve dag) Afhankelijk van vraagstellingen en begrip cursist

Deze bijeenkomst beginnen wij met het oefenen en tekenen van de drie Reiki symbolen.
Elk symbool heeft een betekenis en is van grote waarde bij het geven van Reiki. De mogelijkheden zijn oneindig. De cursist ontvangt en leert deze bijeenkomst alle tools die hij nodig heeft om straks als Reiki II behandelaar aan de slag te kunnen.

Na deze tweede bijeenkomst wordt van de cursist verwacht dat hij thuis Reiki gaat oefenen en wel iedere dag! Belangrijk hierbij is dat hij niet alleen veel op zichzelf kan oefenen, maar ook het oefenen van Reiki op afstand sturen en de wijzigingen t.o.v. Reiki I kan toepassen. Ook ontvangt de cursist een cursusmap om thuis op zijn gemak nog eens door te nemen.

Voor de derde bijeenkomst zal hij alle symbolen moeten kunnen tekenen, te kunnen benoemen en de diverse mogelijkheden en *handposities te kunnen omschrijven! Verder dient hij voor een volgende keer een persoon te vragen welke wij samen Reiki op afstand zullen sturen.

De derde bijeenkomst:
Tijd: 3-4 uur (halve dag) Afhankelijk van vraagstellingen en begrip klant.

Deze laatste bijeenkomst ontvangt de cursist één inwijding voor Reiki II, wat toch wel heel speciaal is. Reiki II kent maar een inwijding! Vervolgens zullen wij de vorige les herhalen. Natuurlijk worden ook de veranderde *handposities geoefend, zuiveringen (met symbolen).
Deze dag zullen wij afsluiten door iemand Reiki op afstand te sturen! (na goedkeuring).
Op het einde van deze laatste dag zullen de cursusmappen aan de kant worden gelegd.

Deze laatste bijeenkomst zal het certificaat worden uitgereikt, mits de cursist kan aantonen dat hij er klaar voor is. De Master zal dit verder beoordelen! Mocht blijken dat de cursist er nog niet klaar voor is dan zullen wij een extra bijeenkomst plannen.

Als laatste worden er vier terugkomdagen gepland (om de 3-4 weken) waarbij we met de cursist zullen oefenen, evalueren en ontvangt de cursist een Reiki behandeling.
De totaal ingeplande oefenuren voor Reiki I opleiding zullen ca. 13-15 uur zijn. Soms is het meer of minder.

Een vervolgopleiding Reiki Master A-B kan starten na ca. 6-12 maanden. Dit is afhankelijk van de kennis, kunde en spirituele groei van de cursist!

*Tijdens de cursus Reiki II zal er veel geoefend worden met de symbolen, de technieken en Reiki op afstand. .

*Reiki Limburg is geen vervanger van een arts, wij kunnen geen diagnoses stellen. 
Wij respecteren een beroepsgeheim. Als holistisch therapeut hebben wij een beroepsgeheim. Zonder toestemming van de klant
zullen wij geen informatie doorgeven aan anderen!