Masteropleiding volgen A + B
Volgens Reiki Verklaring van Kwaliteit & Gedragscode

De opleiding Reiki Master-3A is een weg om toegang te vinden tot verdere spirituele groei. Bij alle opleidingen geldt dat de cursist eerst een kennismakingsgesprek krijgt. Zo kan hij en ook Reiki-Limburg kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen en of er een klik is.
Bij een kennismaking ontvangt de cursist uitgebreide informatie over de Reiki opleiding. Daarnaast ontvangt hij ook een Reiki behandeling, dit om de kracht van Reiki en Reiki Limburg te mogen ervaren.

Dit alles is geheel gratis en zonder verdere verplichtingen.

Voor het eerste kennismakingsgesprek zullen wij de cursist altijd eerst Reiki op afstand sturen. Uit ervaring blijkt dat de cursist zich hierdoor rustiger voelt tijdens een kennismaking. Cursist dient hier de goedkeuring aan te geven.

Je kunt kiezen uit Reiki Master-3A (innerlijke Master)
Er zijn cursisten die geen opleiding willen geven, maar toch Reiki Master willen zijn! Dan kun je het beste kiezen voor Reiki Master-3A. Wil je toch lesgeven, cursisten inwijden voor Reiki, dan kies je voor A en B. Dan mag je ook zelf cursisten opleiden voor Reiki I, Reiki II of Reiki Master! Je mag jezelf dan Master-Teacher noemen.

Je hebt altijd Reiki Master-3A nodig om ReikiMaster B te volgen.
Voorwaarden zijn dat je natuurlijk ook in het bezit bent van Reiki I en Reiki II.
De opleiding tot Reiki Master-3A geeft toegang tot vele krachtige Reiki technieken.

En nu, nu ga je een volgende stap zetten, de stap naar het meesterschap! Van jouw Master zul je de inwijding ontvangen. Het zal je liefde en kracht schenken, welke je verder mag uitdragen in een wereld van Licht en Vrede
Weet, dat jouw leven je opleiding is!

Als Reiki Master-3A ga je een nieuw (licht)symbool leren. Dit Master symbool ga je verder toepassen bij o.a. Reiki behandelingen. Dit vraagt erg veel van je gevoel voor intuïtie en je moet het symbool niet te pas en te onpas neerzetten (tekenen). Het heeft ook geen zin om hierover verder te vertellen, juist omdat het intuïtief moet geschieden.
Ervaar het zelf

Inhoud van de opleiding tot Reiki Master-3A
De eerste bijeenkomst:
Tijd ca. 2 uur.
 
De cursist ontvangt een uitgebreide Reiki behandeling. Vervolgens krijgt de cursist een opdracht om thuis een motivatiebrief te schrijven.
- Wat zijn jouw levenslessen, welke je hebt ontdekt bij de ontwikkeling van Reiki I en Reiki II
- Waarom wil je de opleiding tot Reiki Master-3A volgen?

Nadat de motivatie goedgekeurd wordt, word je toegelaten om de opleiding verder te volgen voor Reiki Master-3A

De tweede bijeenkomst:
Tijd: 3-4 uur (halve dag) Afhankelijk van vraagstellingen en begrip cursist
In deze tweede bijeenkomst komen o.a. de volgende speerpunten aan bod, welke je verder mag toelichten:
-Je weet wat Reiki is en waarvoor het kan worden ingezet
-Je hebt kennis van zelfbehandeling en behandelingen naar een ander
-Je bent bekend met de opbouw en verschillende handposities
-Je hebt kennis van de verschillende Reiki technieken
-Je kent de verschillende Reiki symbolen en waarvoor ze worden ingezet

De derde bijeenkomst:
Tijd: 3-4 uur (halve dag) Afhankelijk van vraagstellingen en begrip klant.

De derde bijeenkomst ontvangt de cursist één inwijding. Vervolgens zullen wij de tweede bijeenkomst herhalen en zal er geoefend worden op een andere aanwezige cursist, of bij de Master. Bij deze oefening worden de cursusmappen aan de kant gelegd.

Deze laatste bijeenkomst zal het certificaat worden uitgereikt, mits de cursist kan aantonen dat hij er klaar voor is. De Master zal dit verder beoordelen! Mocht blijken dat de cursist er nog niet klaar voor is dan zullen wij extra bijeenkomsten plannen.

Als laatste worden er vier terugkomdagen gepland (om de 3-4 weken) waarbij we met de cursist zullen oefenen, evalueren en ontvangt de cursist een Reiki behandeling.
De totaal ingeplande oefenuren voor Reiki Master-3A opleiding zullen ca. 13-15 uur zijn. Soms is het meer of minder.

Opleidingen voor Reiki Master-3A zullen individueel ingezet worden. Zo krijg je voldoende aandacht tijdens de cursus! Na een eerste kennismaking plannen we standaard drie bijeenkomsten in voor de opleiding. Voor deze opleiding ontvang je lesmateriaal en verdere tips over het hoe en wat van Reiki Master-3A.

Een vervolgopleiding Reiki Master-B kan starten na ca. 4 weken. Dit is afhankelijk van de kennis, kunde en spirituele groei van de cursist!

.

*Reiki Limburg is geen vervanger van een arts, wij kunnen geen diagnoses stellen. 
Als holistisch therapeut hebben wij een beroepsgeheim. Zonder toestemming van de klant zullen wij geen informatie doorgeven aan anderen!

*Tijdens de cursus Reiki II zal er veel geoefend worden met de symbolen, de technieken en Reiki op afstand. .